Καριέρα

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας Μέλισσα, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.
Για την καλύτερη αξιοποίηση του βιογραφικού σας σημειώματος, παρακαλούμε καταχωρήστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.